Certificering

SenD is gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid (SNA). Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, dé norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

– De identificatie van de onderneming;

– De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en

omzetbelasting;

– Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);

– Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het

gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;

– Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en

boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Kijk op www.normeringarbeid.nl voor meer informatie.