Certyfikaty

SenD posiada certyfikat Fundacji Norm Pracy (SNA). Świadectwo oparte jest na BS 4400-1 i BS 4400-2, standardowej Pracy Fundacji Standardów.

Przedsiębiorstwa ze znakiem SNA są oceniane na podstawie swoich obowiązków pracowniczych.

Odwiedź www.normeringarbeid.nl uzyskać więcej informacji.